අයිතිය අත් හැරීම :

ICICI බෑන්ක් ලිමිටඩ්, ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව ("ICICI බැංකුව") මෙම වෙබ් අඩවිය ("වෙබ් අඩවිය") පවත්වා ගෙන යනු ලබන්නේ ඔබට පෞද්ගලිකව දැනුවත්වීමේ අධ්‍යාපනයේ හා සන්නිවේදනයේ කාර්යයන් සඳහා වේ. එම නිසා මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීමට කරුණාකර මැලි නොවන්න. මෙම වෙබ් අඩවිය හුදෙක් තොරතුරු දැන ගැනීමේ කාර්යය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන්න. ඒ හැර ICICI බැංකුවේ නිපැයුම් හෝ සේවාවන් විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට සංස්ථාපනය කරන්නක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මෙම වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශවීම හා පරිශිලනය කිරීම පහත සඳහන් භාවිතයට අදාල කොන්දේසි ("Terms of Use") හා පවත්නා නීතිරීතිවලට අනුකූලව කළ යුතුය. මෙම වෙබ් අඩවියට ප‍්‍රවේශ වීමෙන් හා පරිශිලනය කිරීමෙන් ඔබ කිසිදු සීමාවකින් තොරව සුදුසුකමකින් තොරව භාවිතයට අදාල කොන්දේසි සහ දැනුවත්වීම පිළිගන්නා අතර, ඔබ හා ICICI බැංකුව අතර තිබෙන වෙන කිසියම් ගිවිසුමක් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වලංගු නොවන අතර බල රහිත ද වේ.

භාවිතයට අදාල කොන්දේසි:

මෙම භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි ICICI බැන්ක් ශ‍්‍රි ලංකා ශාඛාව ("ICICI බැංකුව") සහ ඔබ අතර ගිවිසුමක් සංස්ථාපනය කරන අතර, එය මෙම වෙබ් අඩවිය ("වෙබ් අඩවිය") සම්බන්ධව ඔබගේ භාවිතය සහ වෙබ් අඩවිය මගින් හා එය හරහා ලබාගත් තොරතුරු, දත්ත, වාර්තා, ප්‍රකාශන යනාදීය පාලනය කරනු ලබයි. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතය මගින් ඔබ මෙමහි භාවිතයට අදාළ කොන්දේසිවල සවිස්තරව දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවයන් සහ/හෝ පිළිගත් න්‍යායන් සම්පුර්ණයෙන් පිළිපැදීමට සහ ඒවාට එකඟ බවට පිළිගනු ලැබේ. කිසියම් අවස්ථාවකදී ඔබ මෙම භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි පිළිගැනීමට එකඟ නොවන්නේ නම් කාරුණිකව මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකර එයින් වහාම ඉවත් වන්න. මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළුවීම/පිවිසිම සීමා කිරීම/පාලනය කිරීම සහ/හෝ කිසියම් දැනුම් දීමකින් තොරව කාලයෙන් කාලයට මෙම භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි සංශෝධනය කිරීමට ICICI බැංකුව තම අයිතිය රඳවා තබා ගනී. එකී සංශෝධන පළකිරීමෙන් අනතුරුව ඔබ විසින් වෙබ් අඩවිය පරිශිලනය කිරීම මගින් ඔබ එකී සංශෝධනයන් පිළිගත් බවට සළකනු ලැබේ.

 

 1. අයිතිය : මෙම වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති හෝ ප‍්‍රදර්ශනය කරනු ලබන සියලුම අන්තර්ගත විශේෂාංගයන් එනම් පාඨයන්, ප‍්‍රස්ථාර, ඡායාරූප, සංකල්ප රූප, චලන සංකල්ප රූප, ශබ්ද සහ/හෝ නිදසුන් ඇතුලත් ("අන්තර්ගතය") ICICI බැංකුව සහ/හෝ එහි බලපත‍්‍ර ලාභින්, විකුණුම්කරුවන් නියෝජිතයන් සහ/හෝ එහි දත්ත සපයන්නන් විසින් සතුව සහ/හෝ පාලනය කරනු ලබයි. මෙම වෙබ් අඩවියේ සියළු අංගයන් එහි සාමාන්‍ය සැකසුම සහ අන්තර්ගතයට සීමා නොවි ප‍්‍රකාශන හිමිකම්, වෙළඳ ලකුණු සහ වෙනත් බුද්ධිමය දේපල අයිතීන්ට අදාළ විවිධ නීතින්ගෙන් ආරක්ෂා වී ඇත.
 2. අන්තර්ගතය භාවිතා කිරීම මත ඇති සීමාවන් : ඔබ විසින් වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගන්නා ලිපිවල පෙන්නුම් කරන අන්තර්ගතයන් වාණිජ නොවන, පෞද්ගලික කටයුතු සඳහා පමණක් යොදා ගත යුතු වේ. එබැවින් එවැනි ලිපිවල ඇති සියලු ප‍්‍රකාශන හිමිකම් සහ හිමිකම් නිවේදන ඔබ හැම විටම රඳවා තබා ගනී. කෙසේ වෙතත් ඔබ විසින් ICICI බැංකුවේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියෙන් තොරව වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත පාඨයන්, සංකල්ප රූප, ශ‍්‍රව්‍ය සහ/හෝ දෘශ්‍ය දෑ (එසේ ඇත්නම්) බෙදා හැරීම්, වෙනස් කිරීම්, සම්ප්‍රේෂණය කිරීම්, නැවත භාවිතා කිරීම්, වාර්තා කිරීම් හෝ වෙබ් අඩවියේ ඇති අන්තර්ගතයන් පොදු හෝ වාණිජ කර්තව්‍යයන් උදෙසා පාවිච්චි නොකල යුතුවේ. වෙනත් ආකාරයකින් ප‍්‍රකාශිතව එකඟවීමක් හැරෙන්නට වෙබ් අඩවිය, එහි අන්තර්ගතයන් හා ඒ හා අදාල අයිතීන් සියල්ල ICICI බැංකුවේ සම්පූර්ණ දේපළක් වේ. ඔබට වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් දත්තයන්ගේ කිසිම ප‍්‍රකාශන හිමිකමක්, වෙළඳ ලකුණක් හෝ හිමිකාර නිවේදනයන් ඉවත් කළ නොහැකිය.
 3. අනිකුත් වෙබ් අඩවිවලට ඇති සම්බන්ධතාවය : කලින් කලට තුන්වන පාර්ශවයේ වෙනත් ජාල සඳහා පිවිසිය හැකි අධිවේගී සබඳතා මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත්වේ. එවැනි අධිවේගී සබඳතාවන් මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් තොරතුරු ලබාදීමේ කාර්යයට පමණක් සහ ඔබගේ පහසුව සඳහා පවතින අතර ICICI බැංකුව කිසිදු අවස්ථාවක කුමන ආකාරයක් යටතේ වුව ද තුන් වන පාර්ශ්වයන්ගේ ජාලවල පිටුවල ඇති විෂය වස්තූන් හෝ තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාවය මගින් සිදුවන ඍජු හෝ වක‍්‍ර ඕනෑම පාඩුවක් හෝ අලාභයක් (ආනුශාංගික පාඩු ඇතුලත්ව) සඳහා හෝ එකී තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගේ ඡාලවල සිදුවන ඍජු හෝ වක‍්‍ර පාඩු සඳහා වගකීමට බැඳී නොසිටී. ICICI බැංකුවේ එවැනි අධිවේගී සබඳතා ඇතුලත්විම මගින් එවැනි ඡාලවල අන්තර්ගත විෂය වස්තූන් සම්බන්ධයෙන් සහතිකවීමක් හෝ අනුබලදීමක් අදහස් කරනු නොලැබේ.
 4. මෙම වෙබ් අඩවියේ සැකසීම : ICICI බැංකුවේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් ඕනෑම විෂයගත තොරතුරකට සමාන අයුරින් වෙනත් වෙබ් අඩවියක තොරතුරු ප‍්‍රදර්ශනය කිරීමක් හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක් පවත්වා ගෙන යාම සපුරා තහනම් වන අතර, එමෙන්ම එය අදාල නීතීන් යටතේ දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් ලෙසට සැලකිය යුතුවේ. කිසියම් තුන්වන පාර්ශවීය අධිවේගී සම්බන්ධතාවයකින් පිවිසෙන කිසියම් අවසර ලත් සබන්ධතාවයක් සියලු අදාල නීතින්ට; නීති සහ රෙගුලාසීන්ට සහ මේ සම්බන්ධයෙන් ICICI බැංකුවේ කලින් කලට අදාල වන අන්තර් ප‍්‍රතිපතීන්ට අනුකූල විය යුතුවේ.
 5. මැඩලිය නොහැකි හේතුන් : ICICI බැංකුව ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ සහ/හෝ එහි අන්තර්ගතයේ ඉටු කිරීමේදී/කි‍්‍රයාකාරිත්වයේදී සිදුවන බිඳ වැටීම් සහ ප‍්‍රමාදද්‍යෝෂයන් සම්බන්ධව වගකීව යුතු නොවේ සහ/හෝ බැංකුවේ ඔවුන්ගේ සාධාරණ පාලනයට යටත් නොවන අවස්ථාවන්වලදී එමගින් සිදු වන්නාවූ අතුරු ප‍්‍රතිඑල සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් නොදරණ අතර, ඒවා සමහරක් නම් ගින්දර, අකුණු සැර, පිපිරීම්, විදුලි ඇන හිටීම්, ජල ගැලීම්, දෙවියන්ගේ කි‍්‍රයා, යුද්ධ, විප්ලව, ත‍්‍රස්ත කි‍්‍රයා, මහජන කැළඹීම්, මහජන සතුරන්ගේ කි‍්‍රයා, හමුදා නිලධාරීන්ගේ කි‍්‍රයා හෝ සිවිල් කි‍්‍රයා, නීතිමය කි‍්‍රයා, නියෝග, රෙගුලාසි, ආඥා, ඕනෑම රජයක හෝ නීතිමය ආයතනයක අවශ්‍යතාවන් හෝ එවැනි රාජ්‍ය හෝ නිතිමය ආයතනක නියෝජිතයෙකුගේ අවශ්‍යතාවයන්, ශ‍්‍රමිකයන්ගේ නොසන්සුන් භාවය එනම් වර්ජන, අකුරට වැඩ, පිකටින් ව්‍යාපාර, සත්‍යග‍්‍රහ, අමුද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමේ අපහසුතා, ප‍්‍රවාහන පහසුකම්, ඉන්ධන සහ බලශක්ති ඌණතා හෝ වෙනත් පොදු කි‍්‍රයා කාරිත්වයේ කි‍්‍රයාවන් හෝ ඇතුලත් නොකර හැරීම් සියල්ල වේ.
 6. අයිතිය අත් හැරීම :- ICICI බැංකුව ඔබගේ පෞද්ගලික දැනුවත්වීම, අධ්‍යාපනය සහ සන්නිවේදනය සඳහා වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන යයි. මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා නිවැරදි අලුත්ම තොරතුරු ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු කි‍්‍රයා මාර්ග ගෙන තිබෙන නමුත්, වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් වන තොරතුරු එනම් පාඨයන්, ලාංඡන සහ වෙනත් අයිතමවල අඩංගු කරුණු ඇතුලත් කර ඇත්තේ "එසේම පවතින" (as is) පදනම යටතේ වන අතර, ඒවා කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ව්‍යවස්ථාපිත හෝ ව්‍යංග හෝ ප‍්‍රකාශිත විශේෂිත අරමුණක් සඳහා යෝග්‍ය හෝ වාණිජමය වගකීමට සීමා නොවේ. එමෙන්ම ඒවා තෙවන පාර්ශ්වයක බුද්ධිමය දේපල අයිතීන් උල්ලංඝනය නොකිරීම සහ/හෝ යම්කිසි පරිගණක වෛරසයකින් සහ වෙනත් ද්වේෂ සහගත කේතයකින් නිදහස් වී තිබේ. ICICI බැංකුවේ වෙබ් අඩවිය තුළින් ප‍්‍රවේශවීමේදී අන්තර්ගත වන එවැනි තොරතුරු සහ/හෝ ලිපිවල පවතින සත්‍යතාව, නිවැරදිබව, ප‍්‍රමාණවත් බව, පරිපූර්ණ බව හෝ සාධාරණත්වය සම්බන්ධව වගකීමක් නොමැති අතර එවැනි තොරතුරු සහ ලිපිවල කිසියම් ද්‍යෝෂයක් හෝ අත්හැරීමක් සම්බන්ධයෙන් වන වගකීම ප‍්‍රකාශිතවම අත්හරිනු ලබයි. වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත තොරතුරු සහ ලිපි සාමාන්‍ය දැනුම සඳහා පමණක් භාවිතා කළ යුතු අතර ඒවා තීරණ ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු නැත. මූලික හෝ වඩාත් නිවැරදි හෝ තොරතුරුවල නවතම ප‍්‍රභවයන්ගෙන් හෝ විශේෂඥ වාත්තිමය උපදෙස් ලබා නොගෙන මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගන්නා ලද කවර තොරතුරක් හෝ උපදේශයක් මත විශ්වාසය නොතැබිය යුතුය. අවශ්‍ය විටකදී හෝ යෝග්‍ය අවස්ථාවන්හීදි විශේෂඥ වෘත්තිමය උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට මෙයින් නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

   

  කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව වෙබ් අඩවිය සහ/හෝ එහි අන්තර්ගතයන් සහ/හෝ එහි සපයා ඇති සේවාවන් හෝ වැරදි නිවැරදි කිරීමක් හෝ නොකර සිටීමක් සඳහා කිසියම් වෙනස්කිරීමක් සිදු කිරීමට ඇතුලත් කිරීමක් සිදු කිරීමට, නවිකරණය කිරීමට හෝ සංශෝධනයන් කිරීමට ICICI බැංකුව පූර්ණ අභිමතය රඳවා තබා ගනී.
 7. හානිපුරණය : ICICI බැංකුවේ සේවාවන් මගින් හෝ උපකාරයන් මත වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගන්නා කරුණු සම්බන්ධයෙන් වන හානියකට, කිසියම් ප්‍රෝක්ත අනවසර වෙබ් අඩවි භාවිතයකට, මෙම භාවිතයේ ගිවිසුම් ඔබ විසින් උල්ලංඝනය කිරීමේදී හෝ ප්‍රෝක්ත උල්ලංඝනය කිරීමක දී සියලු ආකාරයේ හානි, අලාභ, වගකීම්වලට සහ ඕනෑම හිමිකම්පෑමක් සම්බන්ධයෙන් මතුවන සියලු ආකාරයේ ගාස්තු සහ ඒවාට එරෙහිව ICICI බැංකුවේ නිළධාරීන්, සේවකයන්, නියොජිතයන් සහ අධ්‍යක්ෂකවරුන් වගකීමෙන් නිදහස් කිරීමට, ආරක්ෂා කිරිමට සහ හිංසා නොකිරීමට ඔබ එකඟ වේ. ඉහත සඳහන් ඕනැම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ඔබ පූර්ණ වශයෙන් සහයෝගය දැක්වීමට එකඟවේ. එසේ නොවන්නේ නම් ඔබගේ වගකීමෙන් නිදහස්වීමට යටත්ව බැංකුවේ වියදමෙන් ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂා කිරීම පාලනය කිරීමේ අයිතිය ICICI බැංකුව රඳවා තබා ගන්නා අතර, ඔබ ICICI බැංකුවේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව එවැනි කරුණක් විසඳීම සිදුකළ යුතු නොවේ.
 8. වගකීමේ සීමාවන් : කිනම් අවස්ථාවකදි වුව ද මෙම ඡාලය පිළිබඳව හෝ එහි අන්තර්ගතයන් පිළිබඳව ඔබට ගැටළුවක් ඇත්නම් ඔබගේ එකම පිළියම වන්නේ මෙම ඡාලයේ භාවිතයෙන් වැලකී සිටිම බවට ඔබ පිළිගනී. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, භාවිතා කිරීමට නොහැකි වීමෙන් හෝ එය භාවිතයේ ප‍්‍රතිඑලයක් වශයෙන් වගකීම් සහිත පදනම මත, ගිවිසුම් මත, දීලික්තමය (tort) හෝ වෙනත් නීතිමය සිද්ධාන්තයක් මත විය හැකියාව පිළිබඳ උපදෙස් ලැබී තිබුණත් නැතත් සිදුවිය හැකි ඍජු, වක‍්‍ර, විශේෂ, දණ්ඩනිය, අනුභූතික හා ආනුශාංගික හානි (ලාභාංග හිඟ වීමෙන් වන ප‍්‍රතිඑල, දත්ත හිඟවිම හෝ ව්‍යාපාරයන්ට වන බාධා ඇතුලත්ව) සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පාර්ශ්වයකට හෝ ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණයට, ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ සම්ප්‍රේෂණයට මැදිහත් වූ ICICI බැංකුව එහි අධ්‍යක්ෂකවරු, නිලධාරීන්, සහායකයින්, හවුල්කාර සංවිධාන, සේවකයින්, අනුප‍්‍රාප්තකයින්, පැවරුම්ලාභීන් හෝ ඕනෑම වෙනත් පාර්ශ්වයක් කිසිදු අවස්ථාවකදී වගකීමට යටත් නොවේ.
 9. පාලන නීතිය :- මෙම කොන්දේසි පාලනය වන්නේ ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා නීතිය යටතේය. මෙම කොන්දේසි යටතේ උද්ගත වන කිසියම් හෝ නීතිමය කි‍්‍රයා මාර්ගයක් හෝ පටිපාටියක් ඔබ විසින් ඇති කරන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ උසාවිවල පරිපූර්ණ (exclusive) අධිකරණ බලයට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ යටත් වේ. මෙම භාවිතයේ කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් සහ/හෝ ඒ මගින් උද්ගතවන කිසියම් නීතිමය කි‍්‍රයාවක් හෝ කි‍්‍රයා මාර්ගයක් ICICI බැංකුව එහි පූර්ණ අභිමතය මත කල්පනා කරනු ලබන කවර හෝ උසාවියක විනිශ්චය අධිකාරියක හෝ වෙනත් පර්ෂදයක ආරම්භ කළ හැකි අතර, ඔබ එවැනි උසාවියේ විනිශ්චය අධිකාරියේ හෝ පර්ශදයේ අධිකරණ බලයට යටත් වන බවට සලකනු ලැබේ.
 10. විභේදනය :- මෙම භාවිතා කිරීමේ කොන්දේසින් යටතේ යම් ප‍්‍රතිපාදනයක් අවලංගු බවට ප‍්‍රකාශ කරන ලද්දේ නම් හෝ කි‍්‍රයාත්මක කළ නොහැකි වේ නම් හෝ නීතිය මගින් කි‍්‍රයාත්මක කළ නොහැකි තත්ත්වයට පත්වූයේ නම් එවැනි ප‍්‍රතිපාදන එකී අවලංගුතාවයේ හෝ කි‍්‍රයාත්මකවීමේ ප‍්‍රමාණයට සුදුසු යැයි කල්පනා කරනතරමට විභේදනය කළ හැකි අතර එය ඉතිරි භාවිතයේ කොන්දේසිවල වලංගුතාවයට කි‍්‍රයාත්මක වීමට බලපෑමක් ඇති නොකරයි. අපි අපගේ පාලනය යටතේ පවතින තොරතුරු නැතිවීම, අනිසි භාවිතය සහ තුන්වන පාර්ශ්වයේ අන්තර් නිරෝධනයට එරෙහිව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අදාල වන සාධාරණ ආරක්ෂණ ක‍්‍රමෝපායන් සකසා ඇත්තෙමු.
 11. තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය :- බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී අන්තර් නිරෝධනය වීමේ හැකියාවක් පවතින බැවින් තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය හෝ අන්තර්ජාලය හරහා යවනු ලබන පණිවිඩ සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිත බවට ICICI බැංකුවට සහතික විය නොහැක. ඕනෑම සම්ප්‍රේෂණයක් ඔබේ අවධානමට යටත්වේ. ICICI බැංකුව කිසිදු හේතුවක් මත කි‍්‍රයාවේ ස්වරූපය නොසලකා හරිමින් යම් ඉටු කිරීමකට නොහැකිවීමකට, පද්ධතියේ, සන්නිවේදනයේ සම්බන්ධතා ඇනහිටීමක්, ද්‍යෝෂයක්, ප‍්‍රමාද ද්‍යෝෂයක්, බාධාවක්, ආරක්ෂාව කඩවිමක්, පරිගණක වයිරස්, අනිසි කේතයක්, දූෂිතවීමක්, කි‍්‍රයාත්මකවීමේ හෝ සම්ප්‍රේෂණයේ ප‍්‍රමාදයක්, සම්ප්‍රේෂණ ද්‍යෝෂයක් හෝ වෙබ් අඩවියට ඔබ පිවිසීමේදී පිවිසුම් නොහැකියාවක් සහ/හෝ එහි කිනම් හෝ අන්තර්ගත දෑ පරිශ්‍රීලනය කිරීමක් හෝ එහි ඇතුළත් සේවා ලබා ගැනීමේ නොහැකියාවක් සම්බන්ධයෙන් වගකීමට බැඳී නොමැත.