ICICI බැංකු අන්තර්ජාල බැංකුකරණය සඳහා වන ආරක්ෂණ ලක්ෂනයන්

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය සහ අනෙකුත් චැනල් සඳහා ආරක්ෂන ලක්ෂනයන් මාලාවක් ICICI බැංකුව භාවිතා කරයි. මෙම ක්‍රියාමාර්ග දත්ත ගුප්ත කේතනය සිට ෆයර් වොල් විහිදේ. ICICI බැංකුව වාණිජ වශයෙන් ලබාගත හැකි ගණුදෙනරෙකුකරුගේ පරිගණකය සහ ICICI බැංකුවේ icicibank.com අතර හුවමාරුවන තොරතුරුවල ආරක්ෂිත භාවය සහ තුන්වන පාර්ශ්වයක් මගින් පරිහරණය වලක්වන ඉතා උසස් 128-bit ආරක්ෂිත සොකට් ලෙයර් (SSL) ගුප්ත කේතන තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.

 

ගණුදෙනුකරුවන්ගේ පරිගණක සහ සේවාදායකයා අතර ගුප්ත කේතන සන්නිවේදනය සහ SSL අන්තර්ජාලය හරහා ලොව පුරා පිළිගෙන ඇත.

 

මෙම ෆයර්වොල් (බැංකුවේ සන්නිවේදකයන්ට අවසර නොමැතිව ප‍්‍රවේශය වළක්වන විද්‍යුත් වැටකි) 128-bit SSL ගුප්ත කේතන තාක්ෂණය සමඟ, වානිජමය වශයෙන් ලබාගත හැකි හොඳම ආරක්ෂාව සැපයීමට උදව් වන ඔබගේ මුරපදය, ගිණුම් විස්තර සහ අනෙකුත් සංවේදී තොරතුරු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණයයේදී ආරක්ෂිතව තැබීම සිදුකරයි.ලොග්වීමේ කොටසේ ආරක්ෂිත ලක්ෂණයක් වන්නේ එකදිගට විනාඩි 10 ක කාලයක් පරිශ්‍රීලකයා කිසිදු කි‍්‍රයාවක් අඩවිය සිදු නොකලේ නම් ස්වයංකී‍්‍රයව ලොග් වීමෙන් ඉවත් කරනු ලැබීමයි.

පරිශීලකයන්ගේ සහභාගිත්වය

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තොරතුරු ගනුදෙනුවේදී තාක්ෂණමය උපගමනය මගින් ආරක්ෂාවීමේ අපේක්ෂාව ඉතා හොදින් ක‍්‍රියාකරන්නේ පරිශිලකයා සහභාගි වීම සමඟ වන සම්බන්ධිතාවයයි.


ICICI බැංකුව ආරක්ෂිත ගණුදෙනු සහතික කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ක‍්‍රියාවන් සෑම අන්තර්ජාල බැංකු පරිශිලයෙකුට නිර්දේශ කරයි.

පෞද්ගලික හෝ වෙනත් තොරතුරු අයැද සිටින සන්නිවේදන

 • එකී තොරතුරු නොලදහොත් ඔබගේ බැංකු ගිණුම වසන බව කියාපාමින් ICICI බැංකුවෙන් යයි කියමින් ඔබගේ පෞද්ගලික හෝ වෙනත් තොරතුරු ඉල්ලමින් කියනු ලබන ඕනෑම සන්නිවේදනයක් (ඊ-මේල්, කෙටි පනිවිඩ (SMS), හෝ දුරකථන ඇමතුම් වලට උත්තර දීමෙන්/ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමෙන් කරුණාකර වැලකි සිටින්න.

 • ඕනෑම තොරතුරක් (මුල්‍යමය හෝ පෞද්ගලික) වෙඩ් අඩවියකට සැපයීමට පෙර එකී වෙබ් අඩවියේ සද්භාවය පිළිබඳවද, එකී වෙබ් අඩවි වල ලිපිනයන් හා ඒවායේ අයිතිකරුවන්ගේ/ක‍්‍රියාකරුවන්ගේ ලිපිනයන් පරික්ෂා කිරීම මගින් ස්ථිර කර ගන්න. තවද, ඔබගේ බවුසරයේ දර්ශකයේ පෙන්නුම් කරන ලිපිනය හෝ ස්ථානය දක්වන URL (යුනිෆොම් රිසෝර්ස් ලෝකෙටර්) මගින් ඔබට පිවිසීමට අවශ්‍ය එකම වෙම් අඩවිය බව ස්ථිර කර ගන්න.

විවිධ වෙබ් අඩවි වල අන්තර්ජාලිකව බඩු මිලට ගැනීමේදී ආරක්ෂිත අංගයන්

ගණුදෙනුවේ මුරපදය/ අන්තර්ජාලික බැංකුකරණයේ පරිශිලක හැදුනුම් අංකය ඇතුලත් කිරිම මගින් ගණුදෙනුකරුවෙකුහට ඔහු/ඇයගේ අවශ්‍ය අයිතමය තෝරා ගැනීමෙන් අන්තර්ජාලිකව තම භාණ්ඩ මිලට ගැනීම බොහෝ වෙබ් අඩවි සඳහා පහසුකම් සලසා ඇත. මෙම වෙබ් අඩවි විවිධාකාර ගුප්ත කේතන ප‍්‍රමිතීන් සහ වෙනත් ආරක්ෂිත කි‍්‍රයා මාර්ග අන්තර්ජාලික ගණුදෙනු සඳහා භාවිතා කරයි.

 

ICICI බැංකුවෙන් අන්තර්ජාල බැංකු පරිශිලකයන් හට අන්තර්ජාලයෙන් භාණ්ඩ ගබා ගැනීමේදී ගණුදෙනුවල සුරක්ෂිතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට පහත සඳහන් පියවර ගැනීම නිර්දේශ කරයි.

 • එකී වෙබ් අඩවිවල අන්‍යතාව, එහි ලිපිනයන් සහ එහි වෙබ් අඩවි වල අයිතිකරුවන්/ක‍්‍රියාකරවන්නන්ගෙන් අනන්‍යතාව තහවුරු කර ගන්න එවැනි වෙබ් අඩවියක්, එය පෙන්නුම් කරන ආකාරයේ එකක් නොවන බවට සැක කරන්නේ නම් වහාම එයින් ඉවත්වන්න. එකී වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇති උපදෙස් භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න.

ගණුදෙනු සිදුකිරීමට අදහස් කරන වෙබ් අඩවි, අන්තර්ජාලයේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙබ් අඩවි සාමාන්‍යයෙන් නම, ලිපිනය, ඊමෙල් හැදුනුම්පත් අංකය වැනි තොරතුරු ඔබ වෙබ් අඩවියෙන් මිලදි ගන්නා ලද භාණ්ඩ ගෙනැවිත් භාරදීම සඳහා ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. එසේ වුවද ඔබ කිරීමට අපේක්ෂිත ගණුදෙනුවට අදාළ නොවන තොරතුරු සැපයීම/ ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හොත් එවැනි තොරතුරු ලබා නොදෙන මෙන් ඔබගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

 • ඔබගේ අන්තර්ජාල ගණුදෙනුවට අදාළ සියළු යොමු අංක URL සහ වෙබ් අඩවිවල ලිපිනයන් හි සහ එකී වෙබ් අඩවි වල අයිතිකරුවන්/ක‍්‍රියාකරුවන් සම්බන්ධකර ගැනීමේ දුරකථන අංක ඇතුලත් වාර්තා පවත්වාගෙන යන්න.

ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණය පරිශිලක හැඳුනුම් අංකයේ සහ මුරපදයේ ආරක්ෂාව

බැංකුකරණය සහ වෙනත් ගණුදෙනු කිරීමේදී ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබ පහත දැක්වෙන ක‍්‍රියාමාර්ග අනුගමනයකරන මෙන් ඔබට නිර්දේශ කරමි.

 • ඔබගේ මුල් පිවිසිමෙන් පසු ඔබගේ මුර පදය (පිවිසිමේ සහ ගණුදෙනුවල) මාරු කරන ලෙසද ඉන් පසුව අවම වශයෙන් මාසිකව වෙනස් කරන්න.
 • කාරුණාකර පිවිසිමේ සහ ගණුදෙනු සඳහා වෙනස් මුරපද නිර්මාණය කර භාවිතා කරන්න. මෙම අන්තර්ජාල බැංකු කරණය හරහා මුල්‍ය ගණුදෙනුවලට අතිරේක ආරක්ෂාවක් සපයයි.
 • ඔබගේ මුරපදය වෙනත් අයකුට අනුමානය කිරිමට නොහැකි පරිදි සංකිර්ණ සහ අපහසු විය යුතුය. ඔබගේ මුරපදවල විශේෂ ලක්ෂණ අංක, අකුරු (!,@,$,#, &, %, ^*(,) වැනි) භාවිතා කරන්න. මෙමගින් මුරපදවල ආරක්ෂාව වැඩිකරනු ඇත.
 • ඔබ කිසියම් වෙබ් අඩවියක් සඳහා (icicibank.lkඇතුළුව) ඔබගේ ස්වකීය පරිගණකය මගින් හැර සයිබර් කැෆේ තුලින් හෝ පොදුවේ භාවිතාවන පරිගණකයකින් ප‍්‍රවේශ වන්නේ නම් එසේ පාවිච්චි කළ පසු ඔබගේ මුරපදය ඔබගේ නිවසේ හෝ සේවා ස්ථානයේ ඇති ස්වකිය පරිගණකයේ වෙනස් කරන්න. එවැනි සයිබර් කැෆෝ හෝ පොදුවේ භාවිතා කරන පරිගණකයකින් ඔබගේ ගණුදෙනු සඳහා වන මුරපදය භාවිතා කලේ නම්, එය එසේ වෙනස් කිරීම වැදගත්වේ. නිවසේ හෝ සේවය කරන ස්ථානයේ ඇති ඔබගේ පරිගණකයේ මෙවැනි මුරපද වෙනස් කරන්න.
 • PIN අංකය සඳහන් ලියමන එය මතකයේ තබා ගැනීමෙන් අනතුරුව සහ/හෝ එවැනි PIN වෙනස් කිරීම සඳහා විකල්ප පවතී නම් වෙනස් කර විනාශ කර දමන්න. ඔබගේ PIN අංකය රහසිගතව තබා ගන්න. එය වෙනත් අයෙකුට භෙලිදරව් නොකරන්න. වෙනත් අයෙකු විසින් ප‍්‍රවේශවීමට හැකි ස්ථානයක එය ලියා නොතබන්න.
 • ඔබගේ ATM/ඩෙබිට් කාඩ්පත, ATM/ඩෙබිට් කාඩ් අංකය ප‍්‍රවේශවීමට හැකි අයෙකු එනම් එය පාවිච්චි කළ හැකි අයෙකු අතට පත් නොකරන්න.

අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව පිළිබඳ සාමාන්‍ය උපදෙස්

 • එවන්නා ඔබ දන්නේ නම් පමණක් ඊමෙල් විවෘත කරන්න. ඇමුණුම් විවෘත කිරීමේදී ඉතාමත් ප‍්‍රවේශම් වන්න එහි සමහරවිට වයිරස් තිබිය හැකි වේ.
 • වෙබ් අඩවි ලිපිනය හොදින් දැන ගන්න. වෙබ් අඩවි ලිපිනයන් ඔබගේ අන්තර්ජාල බ‍්‍රවුසරයේ පෙන්නුම් කරනු ඇත. ඔබ විසින් ඔබ ගැන තොරතුරු ලබාදෙන සෑම අවස්ථාවේදීම මෙවන් සොයා බැලිම් කරන මෙන් නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
 • ඔබ සංවේදි තොරතුරු සැපයීමට පෙර අඩවිය ආරක්ෂිත ආකාරයට තිබේ දැයි සහතික කිරීමට ඔබගේ කම්පියුටරයේ වෙබ් පිටුවේ දකුණු යට කෙලවරේ ඉබි යතුරුක ලකුණක් තිබේ දැයි බලන්න.
 • ඔබගේ පරිගණකය ප‍්‍රතිවයිරස් ආරක්ෂාව් තිබෙන බවට සහ අළුත්ම ප‍්‍රති වෛරස් මෘදුකාංග භාවිතා කරන බවට සහතික කරන්න. ප‍්‍රති වයිරස් මෘදුකාංගට නවතම වයිරස් වලින් ආරක්ෂාවීමට නිරන්තර අළුත් කිරීම් කළ යුතුය. එවැනි සාමාන්‍ය දිනට අළුත්වීමක් නොමිලයේ සේවා සපයන්නන් විසින් සපයනු ලැබේ.
 • ඔබ විශේෂිතවම DSL මොඩමයක් හෝ කේබල් මගින් ඔබගේ නිවසේ පරිගණකයට අවසර නොමැතිව ප‍්‍රවේශ වීම වැළැක්විමට පෞද්ගිලක ෆයර් වොල් එකක් ස්ථාපනය කර ගන්න.
 • පාවිච්චි නොකරන විට පරිගණකය අන්තර්ජාල ගත කර නොතබන්න. එය අන්තර්ජාලයේ විසන්දි කර තැබීමකින් හෝ නැතිනම් එය විසන්දි කර තැබීමකින් සිදුකළ හැක.
 • ඔබගේ ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සුපරීක්ෂාකාරී වන්න. ඔබගේ ඇනවුම් තහවුරු කිරීම් විමර්ශණය කරන්න. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් සහ බැංකු ප‍්‍රකාශ ඔබට ලැබුණු විගස ඔබ විසින් ගෙවනු ලබන ගනුදෙනුව සඳහා ගෙවීම් කර ඇද්ද යන්න සොයා බලන්න. එහි යම් විෂමතාවයක් වේ නම් ඒ බව අපට දැනුම් දෙන්න.
 • ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හා බැංකු ගිණුම් ප‍්‍රකාශ ඒවා ලද වහාම පරික්ෂා කරන්න එහි ඔබ නොදන්නා කිසියම් වියදම් ඔබට බිල්කර ඇති දැයි පරික්ෂා කරන්න. අවසර නොලත් පාවිච්චියක් ඔබ සැක කරන්නේ නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් / ඩෙබිට් කාඩ් පත වැඩිදුරටත් අයුතු ලෙස භාවිතය වැළැක්විමට වහාම එය අත්හිටුවන්න.